หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 


นายวิษณุ ตันวิเศษ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


ว่าที่ ร.ต.อภิชาติ พะโค

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


นายสุชาติ กระแสกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


ว่าที่ ร.ต.อภิชาติ พะโค
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาววรากร พงค์สุพรรณ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวสุจิตตา อาภรณ์แก้ว
นักวิชาการศึกษา


นางสาวศศิพิมล เจริญวัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายนิรุต พิเศษฤทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน