หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

project
บริการประชาชน

Service
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายวิษณุ ตันวิเศษ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลซับสีทอง
โทร : 081-8731352
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวภัทรานิษฐ์ เหล่าสกุลศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายสมศักดิ์ บังสันเทียะ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 091-8356991


ว่าที่ ร.ต.อภิชาติ พะโค
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทร : 095-6094924