หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

project
บริการประชาชน

Service
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรการส่งเสริมคณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 27 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับสีทอง [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับสีทอง [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันกรทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันกรทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปปฏิบัติ ประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)     2