หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

project
บริการประชาชน

Service
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร องคืการบริหารส่วนตำบลซับสีทอง [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 23  
 
คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 21  
 
คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และความเป็นธรรม [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
คู่มือประจำสมรถนะของสายงาน [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
คู่มือการปฎิบัติงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 64 [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
  (1)     2