หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

project
บริการประชาชน

Service
   
 

 

 

 

 
 
 
 
**ด่วนที่สุด**ขอแจ้งเวียนแผนการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันและการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ [ 26 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 64 
 
การโอนภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. ประจำเดือน ต.ค.62(โอน25-11-2562) [ 25 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 139 
 
การสำรวจข้อมูลจำนวนหมู่บ้านที่มีราษฎรไม่ถึง 25 คน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล [ 25 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 59 
 
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก  [ 25 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 57 
 
การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020) ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ [ 25 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 16 
 
การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ [ 25 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 37 
 
**ด่วนที่สุด**แจ้งการแอบอ้าง เพื่อดําเนินการจัดอบรมแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 25 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 41 
 
***ด่วนที่สุด*** ขอเชิญสมัครเข้าร่วมเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดินฯ [ 25 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 91 
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร \"การเขียนโปรแกรม Canalize pro 1.0 ประมาณราคาเขียนแบบงานขุดลอกคลอง ลำห้วย สระน้ำ และขุดดินวางท่อระบายน้ำ\" [ 25 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 30 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 444
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 095-621-1077


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10