หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 

 

 

 

 
 
 
 
ประกาศ ก.อบต.เรื่องหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการคึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล 3ฉบับ [ 4 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 264 
 
แจ้งมติ ก.อบต.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 370 
 
โครงการประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 11 [ 4 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 48 
 
**ด่วนที่สุด** ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1367 
 
ประกาศ กทจ.ชัยภูมิเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 2 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 225 
 
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 294 
 
**ด่วนที่สุด** การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัย [ 2 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 50 
 
ประกาศงานประเพณีเฉพาะในพื้นที่หรืองานประเพณีท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 101 
 
**ด่วนที่สุด** การสำรวจจุดติดตั้ง Free Wi-Fi ในพื้นที่ชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 81 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 411