หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ซับสีทอง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

project
บริการประชาชน

Service
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
ตำบลซับสีทอง ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบภูเขาแลนคา เดิมเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเกษตรสมบูรณ์ แต่เนื่องจากเส้นทางการติดต่อกับอำเภอเกษตรสมบูรณ์ไม่สะดวก ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับการติดต่อกับงานราชการ ทำให้การปฏิบัติงานต่างๆ เป็นไปอย่างล่าช้า จึงได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนเขตอำเภอเกษตรสมบูรณ์ กับอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 53 ก. ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2554 กำหนดให้เปลี่ยนเขตอำเภอเกษตรสมบูรณ์กับอำเภอเมืองชัยภูมิ โดยโอนตำบลซับสีทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ไปขึ้นกับอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีผลตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป
 
 
ตำบลซับสีทอง เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ห่างด้านทิศเหนือสุดของอำเภอเมืองชัยภูมิ ห่างจากอำเภอเมืองชัยภูมิ เป็นระยะทาง 40 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 176.3 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 110,187.5 ไร่
 

 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.สระโพนทอง และ ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ท่าหินโงม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ท่ามะไฟหวาน ต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
ต.ภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.บ้านเดื่อ และ ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ  
 
 
 
 
ตำบลซับสีทองมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบภูเขา เนินเขา และที่ ลาดชัน มีป่าโปร่ง และลำห้วยหลายสาย ความสูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ 450 เมตรประชาชนส่วนใหญ่ทำการเกษตร และอาศัยน้ำฝน ในการใช้ ทำนา ทำไร่ และทำสวน แต่ในช่วงฤดูแล้ง มักจะเจอปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร น้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกร ทำไร่ และเลี้ยงปลากระชัง สามารถทำได้ปีละ 1 ครั้งตามฤดูการ อาศัยแหล่งน้ำฝนตามธรรมชาติ ส่วนที่เหลือ ประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้าง นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลซับสีทอง ยังให้การสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีงานทำสร้างรายได้เสริมนอกฤดูการผลิต ส่งผลให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจระดับรากหญ้าตามนโยบายรัฐบาล
 

 
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 5,956 คน แยกเป็น

ชาย จำนวน 2,984 คน คิดเป็นร้อยละ 50.10

หญิง จำนวน 2,972 คน คิดเป็นร้อยละ 49.90
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,393 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 33.78 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านหนองฉนวน 440 470 910 411  
2   บ้านห้วยแคนน้อย 108 104 212 118
  3   บ้านหนองแวง 267 277 544 187  
4   บ้านห้วยผักหนาม 443 436 879 334
  5   บ้านซับสีทอง 214 226 440 238  
6   บ้านลาดผักหนาม 364 328 692 248
  7   บ้านไทรย้อย 213 229 442 160  
8   บ้านกกผึ้ง 182 176 358 116
  9   บ้านบ่อทองคำ 166 177 343 133  
10   บ้านหัวเขื่อน 128 116 244 118
  11   บ้านแหลออนซอน 169 148 317 90  
12   บ้านเมืองทองพัฒนา 166 188 354 153
  13   บ้านคำผักแพว 124 97 221 87  
    รวม 2,984 2,972 5,956 2,393
ที่มา : ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอเมืองชัยภูมิ ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2559
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 095-609-4924


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10